หน้าหลัก ผลงาน JNR ชำระเงิน ติดต่อเรา
         
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนัง
ปรับปรุง : 23 เมษายน 2014 / อ่าน : 3427
 

 

Toshiba

แบบแยกส่วนติดผนัง (PLASMA INVERTER) 

 

ลำดับ รุ่น
CONDENSING+FAN COIl
บีทียู  ค่าERR ไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์  ราคา
1 RAS-10JACVP-T + RAS-10JKCVP-T 9,039 14.82  220V. ROTARY 31,400
2 RAS-13JACVP-T + RAS-13JKCVP-T 12,049  13.00 220V. ROTARY 36,400
3 RAS-18JACVP-T + RAS-18JKCVP-T 17,178 12.09  220V. ROTARY 44,500
หมายเหตุ ประหยัดไฟเบอร์ 5
  แฟนคอนยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สายมีสวิงพร้อมระบบฟอกอากาศ PLASMA
  อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา,อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRAINEER)
  และเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต
  ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A
  รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปีและรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 3 ปี

บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
Catalogue: Downloads

แบบแยกส่วนติดผนัง (INVERTER)  ประหยัดไฟเบอร์ 5

ลำดับที่  MODEL ขนาดความเย็น(BTUH) ค่าEER ราคาผู้แทนจำหน่าย
คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ไม่รวม VAT VAT 7 % รวม VAT
1 RAS-10N3ACV-T RAS-10N3KCV-T           8,987    13.70        22,500          1,575        24,075
2 RAS-13N3ACV-T RAS-13N3KCV-T          12,458    11.99        27,300          1,911        29,211
3 RAS-16N3ACV-T RAS-16N3KCV-T          17,424    11.87        32,300          2,261        34,561
4 RAS-18N3ACV-T RAS-18N3KCV-T          23,311    12.04        36,600          2,562        39,162
5 RAS-22N3ACV-T RAS-22N3KCV-T          19,744    11.99        46,700          3,269        49,969
หมายเหตุ          
   - แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สาย มีสวิง พร้อมแผ่นกรองอากาศ
   - อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา, อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRANER)  
     และเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต
   - รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 3 ปี
   - ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ      
   - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 เติมไว้แล้ว (FULLY CHARGED) ที่คอนเดนซิ่งยูนิค
   - บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
Catalogue:     Downloads

 

แบบแยกส่วนติดผนัง (N-SERIES) ประหยัดไฟเบอร์ 5


ลำดับที่  MODEL ขนาดความเย็น(BTUH) ค่าEER ราคาผู้แทนจำหน่าย
คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ไม่รวม VAT VAT 7 % รวม VAT
1 RAS-10N3AX-T1 RAS-10N3KPX-T1           8,987          12        15,700          1,099        16,799
2 RAS-13N3AX-T1 RAS-13N3KPX-T1          12,458          12        16,500          1,155        17,655
3 RAS-18N3AX-T1 RAS-18N3KPX-T1          17,424          12        28,900          2,023        30,923
4 RAS-25N3AX-T1 RAS-25N3KPX-T1          23,311          12        40,800          2,856        43,656
หมายเหตุ          
   - แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สาย มีสวิง พร้อมแผ่นกรองอากาศ
   - อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา, อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRANER)  
     และเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต
   - รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ 3 ปี  
   - ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ      
   - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 เติมไว้แล้ว (FULLY CHARGED) ที่คอนเดนซิ่งยูนิค

 

Catalogue:

 - บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   Downloads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารอื่นที่น่าสนใจ
POSTED: admin / 2011-03-15 10:21:23   print
ผลงาน JNR

  บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด

  49/799 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ

  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0-2584-1435,0-2964-9557,0-2962-3143
  โทรสาร : 0-2964-9313
  อีเมล์ : jnr2548@hotmail.com