หน้าหลัก ผลงาน JNR ชำระเงิน ติดต่อเรา
         
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ รุ่น VRF
ปรับปรุง : 22 เมษายน 2014 / อ่าน : 5973
 

 

แอร์ TOSHIBA VRF

แบบหนึ่งคอนเดนซิ่งจับคู่หลายแฟนคอยล์ VRF (Variable Refrigerant Flow)

ลำดับ  รุ่น  ขนาดความเย็น(BTUH)   ราคาผู้แทนจำหน่าย 
ไม่รวม VAT VAT 7% รวมราคา 
SMMSi CONDENSING UNIT        
1 MMY-MAP0804T8P-T 76,000 230,000.00 16,100.00     246,100.00
2 MMY-MAP1004T8P-T 96,000 240,000.00 16,800.00     256,800.00
3 MMY-MAP1204T8P-T 114,000 250,000.00 17,500.00     267,500.00
4 MMY-MAP1404T8P-T 136,000 300,000.00 21,000.00     321,000.00
5 MMY-MAP1604T8P-T 154,000 320,000.00 22,400.00     342,400.00
MiNi-SMMS CONDENSING UNIT        
6 MCY-MAP0804HT8 76,000 189,000.00 13,230.00     202,230.00
หมายเหตุ    
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A    
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น (T and Y shape branching joint)
  - ราคาไม่รวมสารทำความเย็น    
  - ราคาไม่รวมค่าขนส่ง งานติดตั้งและงานบริการบำรุงรักษารายปี
   -ราคาไม่รวมค่าสตาร์ทอัพ (15,000 บาทต่อ 1 วงจรน้ำยา)
   -รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอุปกรณ์อื่น ๆ 2 ปี  
  - ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Catalogue: Downloads

CDU COMBINATION (STD.EFFICIENCY)

แบบหนึ่งคอนเดนซิ่งจับคู่หลายแฟนคอยล์ VRF (Variable Refrigerant Flow)

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMY-AP1814T8P-T (10+8)        172,000        470,000         32,900       502,900
2 MMY-AP2014T8P-T (10+10)        192,000        480,000         33,600       513,600
3 MMY-AP2214T8P-T (12+10)        210,000        490,000         34,300       524,300
4 MMY-AP2414T8P-T (12+12)        228,000        500,000         35,000       535,000
5 MMY-AP2614T8P-T (16+10)        250,000        560,000         39,200       599,200
6 MMY-AP2814T8P-T (16+12)        268,000        570,000         39,900       609,900
7 MMY-AP3014T8P-T (16+14)       290,000       920,000         64,400       984,400
8 MMY-AP3214T8P-T (16+16)        308,000        640,000         44,800       684,800
9 MMY-AP3414T8P-T (12+12+10)        324,000        740,000         51,800       791,800
10 MMY-AP3614T8P-T (12+12+12)        342,000        750,000         52,500       802,500
11 MMY-AP3814T8P-T (16+12+10)        364,000        810,000         56,700       866,700
12 MMY-AP4014T8P-T (16+12+12)        382,000        820,000         57,400       877,400
13 MMY-AP4214T8P-T (16+14+12)       404,000       870,000         60,900       930,900
14 MMY-AP4414T8P-T (16+16+12)       422,000       890,000         62,300       952,300
15 MMY-AP4614T8P-T (16+16+14)       444,000       940,000         65,800     1,005,800
16 MMY-AP4814T8P-T (16+16+16)       462,000       960,000         67,200     1,027,200
หมายเหตุ    
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A    
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น (T and Y shape branching joint)
  - ราคาไม่รวมสารทำความเย็น    
  - ราคาไม่รวมค่าขนส่ง งานติดตั้งและงานบริการบำรุงรักษารายปี
  - ราคาไม่รวมค่าสตาร์ทอัพ (15,000 บาทต่อ 1 วงจรน้ำยา)
  - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอุปกรณ์อื่น ๆ 2 ปี  
  - ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Catalogue:   Downloads

CDU COMBINATION (HIGH EFFICIENCY)

แบบหนึ่งคอนเดนซิ่งจับคู่หลายแฟนคอยล์ VRF (Variable Refrigerant Flow)

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMY-AP1624T8P-T (8+8)       152,000       460,000         32,200       492,200
2 MMY-AP2424T8P-T (8+8+8)       228,000       690,000         48,300       738,300
3 MMY-AP2624T8P-T (10+8+8)       248,000       700,000         49,000       749,000
4 MMY-AP22824T8P-T (10+10+8)       268,000       710,000         49,700       759,700
5 MMY-AP3024T8P-T (10+10+10)       288,000       720,000         50,400       770,400
6 MMY-AP3224T8P-T (8+8+8)       304,000       920,000         64,400       984,400
7 MMY-AP3424T8P-T(10+8+8+8)       324,000       930,000         65,100       995,100
8 MMY-AP3624T8P-T (10+10+8+8)       344,000       940,000         65,800     1,005,800
9 MMY-AP3824T8P-T (10+10+10+8)       364,000       950,000         66,500     1,016,500
10 MMY-AP4024T8P-T (10+10+10+10)       384,000       960,000         67,200     1,027,200
11 MMY-AP4224T8P-T (12+10+10+10)       402,000       970,000         67,900     1,037,900
12 MMY-AP4424T8P-T (12+12+10+10)       420,000       980,000         68,600     1,048,600
13 MMY-AP4624T8P-T (12+1+12+10)       438,000       990,000         69,300     1,059,300
14 MMY-AP4824T8P-T (12+12+12+12)       456,000     1,000,000         70,000     1,070,000
หมายเหตุ    
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A    
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น (T and Y shape branching joint)
  - ราคาไม่รวมสารทำความเย็น    
  - ราคาไม่รวมค่าขนส่ง งานติดตั้งและงานบริการบำรุงรักษารายปี  
  - ราคาไม่รวมค่าสตาร์ทอัพ (15,000 บาทต่อ 1 วงจรน้ำยา)  
  - รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี และอุปกรณ์อื่น ๆ 2 ปี  
  - ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

Catalogue:   Downloads

HI-WALL

แบบแยกส่วนติดผนัง

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMY-AP0073H-T           7,500         31,000           2,170         33,170
2 MMY-AP0093H-T           9,600         32,000           2,240         34,240
3 MMY-AP0123H-T         12,300         33,000           2,310         35,310
4 MMY-AP0153H-T         15,400         34,000           2,380         36,380
5 MMY-AP0183H-T         19,100         35,000           2,450         37,450
6 MMY-AP0243H-T         24,200         36,000           2,520         38,520
หมายเหตุ  
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A  
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น ( Branching joint)
  - ราคารวมรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย  
  - ราคาไม่รวมปั๊มน้ำทิ้ง  
  - รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี  
  - ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Catalogue: Downloads

4-WAY CASSETTE

แบบแยกส่วนฝังฝ้า กระจายลม 4 ทิศทาง

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMU-AP0094HP-T           9,600         42,500           2,975         45,475
2 MMU-AP0124HP-T         12,300         44,000           3,080         47,080
3 MMU-AP0154HP-T         15,400         44,500           3,115         47,615
4 MMU-AP0184HP-T         19,100         45,500           3,185         48,685
5 MMU-AP0244HP-T         24,200         46,000           3,220         49,220
6 MMU-AP0274HP-T         27,300         47,000           3,290         50,290
7 MMU-AP0304HP-T         30,700         48,000           3,360         51,360
8 MMU-AP0364HP-T         38,200         49,000           3,430         52,430
9 MMU-AP0484HP-T         47,800         51,500           3,605         55,105
10 MMU-AP0564HP-T         54,600         52,000           3,640         55,640
หมายเหตุ    
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A    
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น ( Branching joint)  
  - ราคารวมรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รุ่น RBC-MAT32E  
  - ราคารวมหน้ากากกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง รุ่น RBC-U31PGP(W)-E
  - ราคารวมปั๊มน้ำทิ้ง (Built-in drain pump)  
 

- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

Catalogue:

Downloads

CONCEALED DUCT

แบบแยกส่วนซ่อนในฝ้าต่อท่อลม

 

 

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMD-AP0076BHP-T           7,500         35,500           2,485         37,985
2 MMD-AP0096BHP-T           9,600         36,000           2,520         38,520
3 MMD-AP0126BHP-T         12,300         36,500           2,555         39,055
4 MMD-AP0156BHP-T         15,400         37,000           2,590         39,590
5 MMD-AP0186BHP-T         19,100         37,500           2,625         40,125
6 MMD-AP0246BHP-T         24,200         40,500           2,835         43,335
7 MMD-AP0276BHP-T         27,300         41,000           2,870         43,870
8 MMD-AP0306BHP-T         30,700         42,000           2,940         44,940
9 MMD-AP0366BHP-T         38,200         45,500           3,185         48,685
10 MMD-AP0486BHP-T         47,800         46,000           3,220         49,220
11 MMD-AP0566BHP-T         54,600         47,500           3,325         50,825
12 MMD-AP0724BH-E         76,400       143,000         10,010       153,010
13 MMD-AP0964BH-E         95,500       147,000         10,290       157,290
หมายเหตุ      
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A      
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น ( Branching joint)    
  - ราคารวมรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รุ่น RBC-MAT32E    
  - ราคารวมปั๊มน้ำทิ้ง (Built-in drain pump)ยกเว้นรายการลำดับที่ 12 และ 13
  - รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี      
  - ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    
Catalogue: Downloads

 

UNDER CEILING
แบบแยกส่วนแขวนฝ้าเพดาน

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
1 MMC-AP0157HP-T         15,300         41,000           2,870         43,870
2 MMC-AP0187HP-T         19,100         41,500           2,905         44,405
3 MMC-AP0247HP-T         24,200         42,500           2,975         45,475
4 MMC-AP0277HP-T         27,200         43,000           3,010         46,010
5 MMC-AP0367HP-T         38,200         47,500           3,325         50,825
6 MMC-AP0487HP-T         47,800         49,000           3,430         52,430
7 MMC-AP0567HP-T         54,600         50,500           3,535         54,035
หมายเหตุ  
  - ใช้สารทำความเย็นชนิด R-410A  
  - ราคารวมข้อต่อสารทำความเย็น ( Branching joint)
  - ราคารวมรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รุ่น RBC-MAT32E
  - ราคาไม่รวมปั๊มน้ำทิ้ง  
  - รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี  
  - ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Catalogue:
Downloads


SMMSi ACCESSORIES


 

ลำดับ รุ่น หน่วยควมเย็น(BTUH) ราคาผู้แทนจำหน่าย
ไม่รวม VAT VAT รวม VAT
WIRED REMOTE CONTROLLER
1 RBC-AMT32E             2,600             182           2,782
ECO-Vision Remote Controller w/weekly timer
2 RBC-AMS51E-ES             5,200             364           5,564
WIRELESS REMOTE CONTROLLER
3 RBC-AX32U(W)-E  4-WAY CASSETTE            6,300             441           6,741
4 RBC-AX32CE2  UNDER CEILING            6,700             469           7,169
5 TCB-AX32E2  CONCEALED DUCT            9,500             665         10,165
CENTRAL REMOTE CONTROLLER
6 TCB-SC642TLE2  64 FCUs          35,500           2,485         37,985
SMART MANAGER WITH BROWSER CONTROLLER
7 BMS-SM1280HTLE  128 FCUs          78,800           5,516         84,316


เอกสารอื่นที่น่าสนใจ
POSTED: admin / 2013-03-26 14:21:11   print
ผลงาน JNR

  บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด

  49/799 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ

  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0-2584-1435,0-2964-9557,0-2962-3143
  โทรสาร : 0-2964-9313
  อีเมล์ : jnr2548@hotmail.com