หน้าหลัก ผลงาน JNR ชำระเงิน ติดต่อเรา
         
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Wall Type Airconditioner)
ปรับปรุง : 15 กุมภาพันธ์ 2019 / อ่าน : 7242
 

แอร์  STAR-Aire

 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังไร้สาย AUTOSWING WALL TYPE(AE/RE,AR/RW)

เบอร์ 5  มอก.2134-2545 
 
  

 

ลำดับ ขนาด BTU./Hr. ปริมาณลม CFM ค่า EER. ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING+ FANCOIL UNIT
 ราคารวม 
1        9,588.40 340 12.03 AE 095 A/ RE095 A 11,400.00
2       12,097.59 370 11.60 AE 125 A/RE 125 A 12,000.00
3       18,399.21 560 12.19 AE 185 A / RE 185 A 19,000.00
4       24,070.64 700 11.60 AE 255 A / RE 255 A 26,600.00
5        29,456.14 1000 11.29 AR 305 C/RW 305 41,400.00
6        36,518.64 1200 11.41 AR 355 A / RW 355 45,050.00
7        30,867.68 1000 11.76 AR 305 E / RW 305 41,400.00
8        35,653.69 1200 11.58 AR 365 E / RW 355 45,050.00
หมายเหตุ      
   -รับประกันคอมเพรสเซอร์  5 ปี
   -รับประกันอะไหล่ และอุปกรณ์  1 ปี
   - ขนาด 30,867.68-35,653.69 BTU. ในคอนเดดนซิ่งประกอบด้วย แมกเนตริก,ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
   -รีโมทไร้สาย AUTOSWING
   -ขนาด 9,588.40-24,070.64 BTU. มีท่อสำเร็จความยาว 4 เมตร
   -ขนาด 29,456.14-36,518.64 BTU.ไม่มีท่อสำเร็จ
   - ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
   -ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นรารคาขายส่งสุทธิถึงท่านตัวแทนจำหน่าย
 

 -ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Catalogue: Downloads

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง INVERTER รีโมทไร้สาย AUTOSWING(AE-IV/RE-IV)
(เบอร์ 5 ) มอก.2134-2545

ลำดับ ขนาด BTU./Hr. ปริมาณลม
CFM
ค่า EER. ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING+ FANCOIL UNIT
 ราคารวม 
1 9,334.21 340 13.30 AE 095 IV / RE  095 IV 18,150.00
2 12,212.23 370 11.98 AE 125 IV /RE 125 IV 20,300.00
3 18,310.50 560 11.66 AE 185 IV  / RE 185 IV 29,300.00
4 24,456.19 700 11.93 AE 245 IV  / RE 255 IV 42,450.00
หมายเหตุ      
   -รับประกันคอมเพรสเซอร์  5 ปี
   -รับประกันอะไหล่ และอุปกรณ์  1 ปี
   - อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่งประกอบด้วย แผงควบคุม Inverter และเซอร์วิสวาล์ว
   -รีโมทไร้สาย AUTOSWING
   -ขนาด 9,334.21-24,456.19 BTU. มีท่อสำเร็จความยาว 4 เมตร
   - ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
   -ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นรารคาขายส่งสุทธิถึงท่านตัวแทนจำหน่าย
   -ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Catalogue: Downloads


เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รีโมทไร้สาย AUTOSWING  WALL TYPE (AR/RW)
มอก.2134-2545

ลำดับ ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING+ FANCOIL UNIT
คอมเพรสเซอร์  ราคาสุทธิ 
1            12,500 AR 12 /  RW12  ROTARY                16,400.00
2            18,700 AR 18 / RW 18  ROTARY                20,750.00
3            20,200 AR 20 /RW 20  ROTARY                23,300.00
4            25,900 AR 25 / RW 25  ROTARY                24,600.00
5            30,000 AR 30 / RW30  ROTARY                27,900.00
6            36,000 AR 36 / RW 36    (220 V.)  ROTARY                43,060.00
7            36,000 AR 36-3 / RW 36  (380 V.)  ROTARY                44,950.00
8            40,900 AR 40 /RW (220V)  SCROLL                47,250.00
9            40,900 AR 40-3 /RW (380V)  SCROLL                47,500.00
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง รีโมทไร้สายออโต้สวิง (WALL TYPE)
ลำดับ ขนาด
BTU./Hr.
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
MODEL CONDENSING+ FANCOIL UNIT
คอมเพรสเซอร์  ราคารวม 
1             44,100 ARE 44  /FHD 1600  (380 V.) 1 ใบพัด  SCROLL                48,250.00
2             48,600 ARE 48 / FHD 1600  (380 V.) 1 ใบพัด  SCROLL                48,750.00
3             44,100 ARE 60 / FHD 2000 (380 V.) 1 ใบพัด  SCROLL                51,200.00
4             48,600 AR 44 / FHD 1600 (380 V.) 2 ใบพัด  SCROLL                51,700.00
หมายเหตุ      
   -รับประกันคอมเพรสเซอร์  อะไหล่ และอุปกรณ์  1 ปี
   -อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่ง (มีน้ำยา R-22 บรรจุในเครื่อง Condensing Unit)
   -คอมโรตารี่  ขนาด 12,500-36,000 BTU.(220 V.) มีแมกเนตริก,ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
   -คอม โรตารี่ ขนาด 36,000  BTU. (380 V.) มีแมกเนตริก,Phase Rotation Protection,ไดเออร์ และเซอร์วิสวาล์ว
   -คอมSCROLL ขนาด 40,900 BTU (220V.) มีแมกเนตริก,ไดเออร์และเซอร์วิสวาล์ว
   -คอมSCROLL ขนาด 40,900 BTU (380V.) มีแมกเนตริก,Phase Rotation Protection,ไฮ-โลเพรสเซอร์,ไดเออร์และเซอร์วิสวาล์ว
   -คอมSCROLL ขนาด 44,100-48,600 BTU (380V.) มีแมกเนตริก,Phase Rotation Protection,ไฮ-โลเพรสเซอร์,ไดเออร์และเซอร์วิสวาล์ว
   -หัวฉีดน้ำยาแบบออริฟิคอยู่ที่ FANCOIL (ใช้ก๊าซไนโตเจน)
   -FANCOIL ฟีนคอล์ยใช้แบบ บลูฟีน (BLUE FIN)
   -แฟนคอล์ยทุกขนาดมีแผ่นฟอกอากาศ
   -รีโมทไร้สาย AUTOSWING
   -หัวฉีดน้ำยาแบบออริฟิค (แยกไว้ไม่ได้เชื่อมที่ตัวแอร์)
   -ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
   -ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Catalogue: Downloads


เอกสารอื่นที่น่าสนใจ
POSTED: admin / 2010-05-19 13:34:56   print
ผลงาน JNR

  บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด

  49/799 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ

  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0-2584-1435,0-2964-9557,0-2962-3143
  โทรสาร : 0-2964-9313
  อีเมล์ : jnr2548@hotmail.com