หน้าหลัก ผลงาน JNR ชำระเงิน ติดต่อเรา
         
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ แยกส่วนติดผนัง
ปรับปรุง : 24 เมษายน 2014 / อ่าน : 7415
 

แอร์  Carrier 

HI-WALL SPLIT TYPE (INVERTER) R-410 A

แบบแยกส่วนติดผนัง  ประหยัดไฟเบอร์ 5

ลำดับที่  MODEL ขนาดความเย็น(BTUH) ค่าEER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาผู้แทนจำหน่าย
คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ไม่รวม VAT VAT 7 % รวม VAT
1 38TVU010 42TVU010          8,547      13.70  220V   ROTARY        22,300       1,561       23,861
2 38TVU012 42TVU012        11,646      11.99  220V   ROTARY        27,100       1,897       28,997
3 38TVU016 42TVU016        14,517 11.87  220V   ROTARY        32,000       2,240       34,240
4 38TVU018 42TVU018        17,094      12.04  220V   ROTARY        36,100       2,527       38,627
5 38TVU022 42TVU022        19,744      11.99  220V   ROTARY        46,100       3,227       49,327
หมายเหตุ แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สาย มีสวิง พร้อมแผ่นกรองอากาศ  
  อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา,อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRANER)    
  และเซอร์วิสวาล์แบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต  
  รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปีและรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ3 ปั    
  ใช้สายทำความเย็นชนิด R-410A เติมไว้แล้ว (FULLY CHARGED) ที่คอนเดนซิ่งยูนิต
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 Catalogue: Downloads             

 

HI-WALL SPLIT TYPE (STANDARD SERIES)  

 แบบแยกส่วนติดผนัง (ประหยัดไฟเบอร์ 5)

ลำดับที่  MODEL ขนาดความเย็น(BTUH) ค่าEER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาผู้แทนจำหน่าย
คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ไม่รวม VAT VAT 7 % รวม VAT
1 38TSU010 42TSU010          8,987     11.97  220V   ROTARY       15,200       1,064      16,264
2 38TSU012 42TSU012         12,458     12.00  220V   ROTARY       18,000       1,260       19,260
3 38TSU018 42TSU018         17,424     12.18  220V   ROTARY       27,900       1,953       29,853
4 38TSU025 42TSU025         23,311     11.94  220V   ROTARY       39,800       2,786       42,586

 

หมายเหตุ  แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สาย มีสวิง พร้อมแผ่นกรองอากาศ  
   อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยา,อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRANER)    
   และเซอร์วิสวาล์แบบ SHUT-OFF VALVE ติดตั้งไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต  
   รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปีและรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ3 ปี    
   ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V/1PH/50HZ        
   ใช้สายทำความเย็นชนิด R-22 เติมไว้แล้ว (FULLY CHARGED) ที่คอนเดนซิ่งยูนิต
   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 Catalogue:   Downloads


HI-WALL SPLIT TYPE (PROJECT SERIES) 
แบบแยกส่วนติดผนัง (ประหยัดไฟเบอร์ 5)

ลำดับที่  MODEL ขนาดความเย็น(BTUH) ค่าEER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาผู้แทนจำหน่าย
คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์ ไม่รวม VAT VAT 7 % รวม VAT
1 38HBE010 42HBE010          9,645     11.65  220V   ROTARY       15,700       1,099      16,799
2 38HBE012 42HBE012         13,494     11.88  220V   ROTARY       18,400       1,288      19,688
3 38HBE018 42HBE018         18,198     11.69  220V   ROTARY       25,900       1,813      27,713
4 38HBE024 42HBE024         24,915     11.90  220V   SCROLL       38,500       2,695      41,195
5 38HBE030 42HBE030         31,363     11.44  220V   SCROLL       57,500       4,025      61,525
6 38HBE036 42HBE036         36,316     11.13  220V   SCROLL       64,900       4,543      69,443

 

หมายเหตุ แฟนคอยล์ยูนิตเป็นรีโมทคอนโทรลไร้สาย มีสวิง พร้อมแผ่นกรองอากาศ    
  รายการที่ 1-4 อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยาแบบ ORIFICE อุปกรณ์กรองสิ่งสกปรก (STRAINER)
  รายการที่ 5,6 อุปกรณ์ลดแรงดันของน้ำยาแบบ ORIFICE ติดตั้งไว้แล้วที่แฟนคอยล์ยูนิต  
  เครื่องทุกรุ่นติดตั้งเซอร์วิสวาล์วแบบ SHUT-OFF-VALVE ไว้แล้วที่คอนเดนซิ่งยูนิต  
  รับประกันเฉพาะคอมเพรสเซอร์ 7 ปีและรับประกันอุปกรณ์อื่น ๆ3 ปี    
  ใช้สายทำความเย็นชนิด R-22 เติมไว้แล้ว (FULLY CHARGED) ที่คอนเดนซิ่งยูนิต  
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    

Catalogue:   Downloads


เอกสารอื่นที่น่าสนใจ
POSTED: admin / 2010-05-20 23:33:18   print
ผลงาน JNR

  บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด

  49/799 หมู่ที่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ

  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0-2584-1435,0-2964-9557,0-2962-3143
  โทรสาร : 0-2964-9313
  อีเมล์ : jnr2548@hotmail.com